hr | en

Trio u C-duru za violinu, violončelo i glasovir op. 29

Dora Pejačević

Godina izdanja: 2018

ISMN: 979-0-801350-19-0

Jezik: Hrvatski, engleski

Dora Pejačević rođena je 10. rujna 1885. u Budimpešti kao kćerka hrvatskog bana, grofa Teodora Pejačevića i mađarske grofice Lille Vay de Vaya. Odrasla je u obiteljskom dvorcu u Našicama u Slavoniji, gdje je u okružju istinske kulture, obogaćena glazbenim doživljajima koje je poticala glazbeno nadarena majka, šireći svoja duhovna obzorja lektirom iz bogate obiteljske biblioteke, a uz privatnu obuku odlične engleske guvernante Miss Edith Davison, stekla solidnu naobrazbu. Njezin su glazbeni odgoj vodili privatni nastavnici, najprije budimpeštanski glazbenik Károly Noseda, a nakon 1903., kada se obitelj zbog banske časti oca Teodora preselila u Zagreb, profesori Hrvatskog glazbenog zavoda. Kada je postalo jasno da Dorino bavljenje glazbom prerasta okvire aristokratske razbibrige, obitelj joj je omogućila usavršavanje u inozemstvu. Nakon 1907. nalazimo je opetovano u Dresdenu i Münchenu. Njezini drezdenski nastavnici bili su Henri Petri (violina) i Percy Sherwood (kompozicija). Mlada skladateljica odlično je svladala violinsku i glasovirsku tehniku te rano nalazimo njezino ime na koncertnim rasporedima, najčešće pri izvedbi vlastitih djela. Postupno se njezina glazba probija od salonskih krugova do javnih izvedbi pa među njezinim interpretima nalazimo svjetske reproduktivne uglednike poput pijanista Waltera Bachmanna, violinista Joana Manéna i pijanistice Alice Ripper. Svoja je glazbena znanja Dora Pejačević upotpunjavala samoobrazovanjem, vođena nezaustavljivom znatiželjom i stvaralačkim nemirom. Njezina brojna putovanja i kontakti s nekima od vodećih intelektualaca i umjetnika (kao što su književnik i publicist Karl Kraus, pjesnik Rainer Maria Rilke i slikar Maksimilijan Vanka) širili su njezina intelektualna obzorja i oplodili stvaralaštvo, tako, primjerice, izborom neuobičajenih pjesničkih predložaka za vokalna djela (Karl Kraus, Rainer Maria Rilke, Friedrich Nietzsche). Njezinu skladbu Verwandlung za glas, violinu i orgulje na stihove Karla Krausa pokazao je pjesnik Arnoldu Schönbergu koji je pohvalio djelo i predložio javnu izvedbu u Beču (premda je, kontradiktorno, tom prilikom izrekao i rezervu prema ženi kao skladateljici).
U godinama Prvog svjetskog rata Dora Pejačević doživljava punu stvaralačku zrelost i intenzivno sklada. Između 1913., kada je napisala svoj Glasovirski koncert u g-molu op. 33, prvo djelo te vrste u hrvatskoj glazbi, i 1918., nastaju neka od njezinih najopsežnijih i najvažnijih djela, između ostalog Glasovirski kvintet u h-molu op. 40, Simfonija u fis-molu op. 41, prva moderna hrvatska simfonija (uz onu Franje Lučića, dovršenu iste, 1917. godine), kao i Druga violinska sonata u b-molu op. 43, Slavenska. U Hrvatskoj tih godina bilježimo i zapažene izvedbe njezinih djela, tako Glasovirskog koncerta, 5. veljače 1916. na poznatom povijesnom koncertu u Hrvatskom narodnom kazalištu kada su izvedena i djela Franje Dugana st., Božidara Širole, Antuna Dobronića, Krešimira Baranovića i Svetislava Stančića, najavljujući nastup nove generacije hrvatskih skladatelja. Kompoziciono veče s njezinim komornim djelima u Hrvatskom je glazbenom zavodu, 4. travnja 1918., okupilo vrhunske domaće interprete (Svetislav Stančić, Zlatko Baloković, Vaclav Huml, Juro Tkalčić i drugi).
Ta je uzlazna putanja vanjskih uspjeha kulminirala izvedbom dvaju stavaka njezine Simfonije, 25. siječnja 1918., kada je bečkim Tonkünstler-orkestrom ravnao Oskar Nedbal. No, čitava je Simfonija (u revidiranoj verziji) praizvedena tek dvije godine kasnije, 10. veljače 1920. u Dresdenu. Svih tih godina skladateljicu vode brojna putovanja u europske glazbene metropole Beč, München, Budimpeštu, Prag i druge, iz kojih se uvijek nanovo vraćala u Našice da bi u tišini obiteljskog dvorca potražila mir i koncentraciju za stvaranje.
Od jeseni 1921., nakon udaje za austrijskog časnika Ottomara von Lumbea, Dora Pejačević živi u Dresdenu i Münchenu, gdje nakon poroda prvog djeteta u relativno kasnoj životnoj dobi umire od insuficijencije bubrega, 5. ožujka 1923. Kao što je željela, sahranjena je u Našicama izvan obiteljske grobnice.
Neuobičajeni životni put i karizma skladateljice ne bi ipak trebali odvući pozornost od njezina stvaralaštva koje je – uz djelo Blagoja Berse, Josipa Hatzea i drugih skladatelja – konstituiralo hrvatsku glazbenu modernu, sukladno težnjama naše književne moderne i likovne secesije. Najbolje stranice njezinih partitura odaju profiliranu umjetničku osobnost koja je trajno tražila nove mogućnosti izraza oslobađajući se postupno ranih romantičkih uzora i salonskih manira kako bi pronašla autentično jezgro vlastita glazbenog izričaja. 
Premda je živjela u doba radikalnih prevrata u glazbi, bila je Dora Pejačević u načelu odana tradiciji i nikada nije napustila tonalitetnost, iako je u zrelim godinama bila sklona harmonijskim smjelostima. Tako ona pripada plejadi skladatelja koji su europsku glazbu s prijeloma stoljeća – bez loma s njezinim velikim nasljeđem – obogatili novim izraznim nijansama.
 
Koraljka Kos
 
***
 
Komorna djela Dore Pejačević prva su sustavna sučeljavanja jednog hrvatskog skladatelja s klasičnim komornim oblicima. Izuzetan opsegom i vrijednošću, ovaj dio stvaralaštva Dore Pejačević sadrži šesnaest opusa u kojima ona ostvaruje specifičan slog i stil komorne glazbe. Prevladavaju komorni oblici s glasovirom: dva glasovirska trija, jedan glasovirski kvartet, jedan glasovirski kvintet, dvije sonate za violinu i glasovir i sonata za violončelo i glasovir. Obliku gudačkog kvarteta posvetila je dva djela (prvi je kvartet izgubljen). Karakteristično je da u bogatom komornom opusu skladateljice nema radova za puhačke instrumente. U skupini klasičnih komornih oblika koje je skladala Dora Pejačević uočljiv je stvaralački kontinuitet i razvojna linija u traženju specifičnog komornog sloga i stila. Izuzev mladenačkog Glasovirskog trija op. 15 iz 1902., skladateljica se trajno zanima za komorne forme nakon 1908. kada je u punoj mjeri ovladala tehničkim znanjem neophodnim za pisanje većih klasičnih oblika. Otada nastaje gotovo svake godine po jedno komorno djelo, a krug se zatvara Gudačkim kvartetom op. 58 iz 1922. – posljednjom dovršenom skladbom Dore Pejačević.
 
Skladateljičin Trio u C-duru za violinu, violončelo i glasovir, op. 29 (1910.) djelo je zrelog, formiranog komornog sloga i stila. Snaga tematske i motivske koncentracije dojmljiva je naročito u prvom i posljednjem stavku. Posebice je istaknut i mnogostruko upotrijebljen kratak punktirani motiv koji mjestimično poprima karakter opsesivnog ponavljanja. U razvojnim dijelovima značajna je polifonizacija sloga i gustoća zvuka, te često opori harmonijski sklopovi i “neobični” intervalski koraci: ekspresija nadrasta razinu vanjske dopadljivosti glazbenog govora. Glasovir se u ovom djelu često rabi kao središnji instrument i ishodište zbivanja. Zasićena zvučnost i koloristički upotrijebljena kromatika obilježavaju njegov slog, protkan i elementima virtuoznosti. 
 
 
Izbor iz bibliografije:
DOBRONIĆ-MAZZONI, Rajka: Uz 100. obljetnicu rođenja Dore Pejačević: pisma Dore Pejačević Antunu Dobroniću, Arti Musices, 17/1, 1986, 137-142
Dora Pejačević 1885-1923, Zbornik radova sa Znanstvenog skupa održanog u Našicama 7. i 8. rujna 1985. godine, ur. Zdenka Weber, Zagreb, 1987. (prilozi: Eva Sedak, Gordana Gojković, Marianne Hassler, Koraljka Kos, Antun Petrušić, Zdenka Weber)
KOS, Koraljka: Dora Pejačević, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 1982 (hrvatski jezik)
KOS, Koraljka: Dora Pejačević - Leben und Werk, Muzički informativni centar Koncertne direkcije Zagreb, Zagreb 1987. (njemački jezik)
KOS, Koraljka: Dora Pejačević, Muzički informativni centar Koncertne direkcije Zagreb, Zagreb 1998. (hrvatski / engleski jezik)
KRAUS, Karl: Briefe an Sidonie Nádherny von Borutin 1913 - 1936, ur. Heinrich Fischer i Michael Lazarus, Bd. I, II, Kösel Verlag, München 1974. 
MERKAŠ, Davor: Strogo kontrolirani tragovi – uz novo pronađene dokumente o Dori Pejačević u ostavštini Sidonie Nádherný von Borutin, Arti Musices, 32/1, 2001, 3-27 
OSTLEITNER, Elena: ur., Die Kroatische Komponistin Dora Pejačević 1885 - 1923, Furore Verlag, Kassel 2001. (njemački jezik) 
PEJAČEVIĆ, Dora: Iz klavirske lirike, (priredio Ladislav Šaban), Hrvatski glazbeni zavod, Zagreb 1978.
PEJAČEVIĆ, Dora: Solo pjesme, (priredio Antun Petrušić), Ars Croatica, Hrvatsko društvo skladatelja, Zagreb 1985.
KOS, Koraljka: Verwandlung Dore Pejačević sluhom Arnolda Schönberga, u: Kaj je glasba?, Zbornik ob jubileju Andreja Rijavca = What is music?:Essays in Honor of Andrej Rijavec, Matjaž Barbo – Gregor Pompe (ur.), Muzikološki zbornik = Musicological annual, 42 (2007) 1, 137-146
KOS, Koraljka, Dora Pejačević i Maksimilijan Vanka, u: Glazba prijelaza, Svečani zbornik za Evu Sedak = Music of Transition: Essays in Honour of Eva Sedak, Nikša Gligo, Dalibor Davidović, Nada Bezić (ur.), Zagreb, ArTresor naklada, Hrvatska radiotelevizija – Hrvatski radio, 2009., 170-177
KOS, Koraljka, Dora Pejačević i Rainer Maria Rilke, u: Musicologie sans frontieres = Muzikologija bez granica, Svečani zbornik za Stanislava Tuksara = Essays in Honour of Stanislav Tuksar, Harry White, Ivano Cavallini (ur.), Zagreb, Hrvatsko muzikološko društvo, 2010., 405-428
 

»Dodaj u košaricu
Cijena: 250,00 Kn