hr | en

Gudački kvartet br. 1 - partitura i dionice

Živko Ključe

Godina izdanja: 2014

ISMN: 979-0-801337-38-2

Jezik: Hrvatski, engleski

Kontrabasist, pedagog, melograf i skladatelj Živko Ključe (Podgradina - Opuzen, 1955.), diplomirao je kontrabas na gudačkom odsjeku Muzičke akademije u Sarajevu u klasi Josipa Novosela (1981.) i kompoziciju u klasi Anđelke Bego-Šimunić i Ališera Sijarića (2009.). Po završetku prvog studija postaje vođa kontrabasa Simfonijskog orkestra u Mostaru, kojeg je i ravnatelj od 1998. do 2007. godine. Surađuje i s Gradskim orkestrom u Dubrovniku te Operom Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu. Utemeljitelj je Gudačkog kvinteta u Mostaru, a posvećuje se i pedagoškoj djelatnosti u mostarskoj Muzičkoj školi. Ulaže napore oko očuvanja glazbene baštine doline Neretve, prikupljajući i zapisujući stare napjeve, kako svjetovne tako i crkvene. Rezultat toga rada tiskana je Zbirka obrađenih zapisa Stare pisme s ušća Neretve (KUD Metković), a objavio je i notno izdanje s vlastitim skladbama pod nazivom Moja ispovid (HDS, Cantus d.o.o, Grad Opuzen). Umjetnički je voditelj i osnivač nekoliko klapa. Kao skladatelj višestruko je nagrađivan na Festivalu dalmatinskih klapa u Omišu (Zlatna, Srebrna i Brončana plaketa). Dobitnik je Nagrade Grada Opuzena za promicanje glazbe i pedagošku djelatnost. Iz skladateljskog opusa osobito mu se ističu Misa opuzenska za muški zbor a cappella, po motivima pučkog i glagoljaškog pjevanja koja je doživjela i tiskano izdanje kao glazbeno-likovna mapa, Gudački kvartet br. 1, Passacaglia za puhački kvintet, SS za violinu i glasovir, Tema s varijacijama za glasovir, Pjesma bez riječi za kontrabas i glasovir, Nerenta alla baroco za solo čembalo ili glasovir te Fantazija za komorni simfonijski orkestar. Član je više glazbenih strukovnih udruga (Hrvatsko društvo skladatelja, Muzikološko drušvo Federacije Bosne i Hercegovine, Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika i dr.).
(MIC KDZ, 2014.)

***


U potrazi za središtem svojeg glazbenog idioma, Živko Ključe združuje iskustva glazbenog nasljeđa s kontemporalnim glazbenim sredstvima,  ne vezujući se pritom ni uz jedan strogo određen pravac glazbene estetike. U njegovu Gudačkom kvartetu br. 1 suvremenost organski urasta u tonsko tkivo, a prošlost odjekuje visokim registrima postojane arome i kreativne domišljatosti kojom obnavlja prepoznatljiva primarna ishodišta u nove, sasvim originalne glazbene ideje vješto interpolirajući vlastitu stvaralačku ličnost unutar „povijesne krivulje“. Elastičnost i prilagodljivost Ključine glazbene imaginacije dopuštaju mu da se ravnomjerno služi najortodoksnijim sredstvima glazbenog konzervativizma, kao i ekstremnim disonancama na samom razmeđu tonalitetnog i atonalitetnog. Na bazi široko koncipirane tonalitetnosti, u svom trostavačnom ostvaraju, skladatelj na sasvim individualan način asimilira i pretače elemente barokne motoričnosti, klasične formalno-sadržajne zaokruženosti, romantičke emocionalnosti, impresionističke meditativnosti, ekspresionističkog grča i oporosti te folklorne idiličnosti i naravnosti. No, Ključe nije opterećen arhaičnim okaminama koje bi ga odvele u pasatizam, već ostaje glazbenik svojeg vremena kojem je baština stvarni zavičaj i inspirativni predložak, temelj za artističku nadgradnju i transferiranje povijesnog konteksta u estetske, „transhistorijske“ činjenice.

Gudački kvartet Živka Ključe praizveden je 2. prosinca 2009. u Hrvatskom glazbenom zavodu u Zagrebu u okviru ciklusa koncerata Kvarteta Rucner pod naslovom Četiri godišnja doba, a odmah potom uslijedila je i mostarska izvedba, 5. prosinca 2009., u Kapelici Družbe Školskih sestara franjevki. Prvi stavak Allegro skladan je u sonatnoj formi s glavnom temom izvedenom iz dvanaesttonske serije i karakterističnom ritmizacijom neobaroknog stilskog izraza. Sonatnost je reducirana na njezinu suštinsku odrednicu – bitematizam, pri čemu se suprotstavljenost tema najprominentnije ogleda u metričkom aspektu (prva tema je u četverodobnoj mjeri, a druga u trodobnoj, u duhu valcera). Glazbeni jezik cijelog stavka obojen je ekspresionističkim izražajnim sredstvima s osamostaljenim i afirmiranim disonantnim suzvučjima, slobodnom kromatikom te bitonalitetnim i politonalitetnim strukturama proizašlim iz linearnog vođenja dionica. Drugi stavak Larghetto je u trodijelnoj formi s prisutnim priznacima impresionističkog kolorizma i melankonije. Dijalog zaljubljenosti u uzajamnom ispreplitanju viole i violončela otvara tonski prostor stavka koji završava kratkim ljubomornim valcerom violončela (u trećem dijelu) i porukom skladatelja da „nije uvijek sve onako kako bismo željeli“. Zamagljenom ugođaju rađanja svjetla i sjene, tišine i zvuka, ljubavi i ljubomore kontrastira posljednji, treći stavak kvarteta – Allegro. Neposredan i elementaran u izrazu, Ključe je ovdje pravi Mediteranac, srođen s kontrastima mistike i lirike svoga zavičaja. Skladan kao klasični rondo s tri teme, Allegro odaje skladateljevu duboku ukorijenjenost u regionalni humus, njegovu vezu s folklorom i baštinskim vrijednostima koje su stvarni i imaginativni predložak za dohranjivanje umjetnikovih glazbenih vizija. Živo pulsiranje ritma stvara okvir u kojem se izlažu teme – prva u folklorističkom duhu dubrovačkog primorja (lijerica) sa specifičnim izričajem gusala (kod viole) te elementima folklorističkih brojalica; druga veselog i sretno razigranog karaktera u oktavi prve i druge violine, a treća pastoralno-idiličnog ugođaja sa solom druge violine. Epizodna spajanja prožeta su fugatima, a preplitanjem motiva i reminiscencijama na mikrotematske strukture iz  pojedinih stavaka ostvaruje  se specifična koherentnost djela.
Premda stilski raznoliko, predstavljeno komorno djelo pruža jedinstven recepcijski doživljaj svjedočeći o skladateljskom majstorstvu njegova tvorca koji glazbene misli strukturira pregledno ali sa individualnim pečatom, s izrazitim smislom za horizontalni tijek i specifično vertikalno naslojavanje, za harmonijsko bojenje i reljefnost metro-ritmičke komponente. Tako oblikovane i izražene, njegove glazbene misli postaju artefaktima koji stvarnost prostora i vremena čine autentičnim, predstavljajući Ključu kao umjetnika rafinirana stila i osjenčana kolorita u kojem se nazire skriveno lice zavičaja.

Ivana Tomić Ferić

»Dodaj u košaricu
Cijena: 120,00 Kn