hr | en

Gudački kvartet u C-duru

Antun Sorkočević (1775. - 1841.)

Godina izdanja: 1992

ISMN: MIC 1.252

Sin i učenik Luke Sorkočevića, Antun, autor je prvog hrvatskog gudačkog kvarteta i prve sonate za glasovir. Premda kao i otac obnaša brojne važne dužnosti u Dubrovačkoj Republici (član Velikog vijeća, posljednji veleposlanik Dubrovačke Republike u Parizu i dr.), a uz to ima i vrlo velik interes za izučavanje raznih disciplina (povijest, književnost, lingvistika), cijeloga se života bavi i glazbom, pa iza sebe ostavlja raznolik i zanimljiv opus koji još uvijek nije u potpunosti istražen i objavljen. Način na koji je Zoran Juranić pristupio obadbi Sorkočevićeva kvarteta sličan je onome koji je primijenio obrađujući 8. simfoniju Luke Sorkočevića.

»Dodaj u košaricu
Cijena: 70,00 Kn