hr | en

Izabrana djela - Knjiga II / Svezak 2 - Komorne skladbe

Ivan Zajc (1832. 1914.)

Godina izdanja: 1986

Jezik: Hrvatski, njemački

Izdanje Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU)

Priredio: Lovro Županović

 

1. Ottinino concertante

za flautu, 5 violina, violončelo ili fagot i glasovir

 

2. Andante

za 6 violina

 

3. Gudački kvartet u E-duru

»Dodaj u košaricu
Cijena: 100,00 Kn