hr | en

Sakralna vokalna lirika na latinske tekstove

Ferdo Wiesner Livadić

Godina izdanja: 2018

ISMN: 979-0-801350-33-6

Jezik: Hrvatski, engleski

Ferdo Livadić obogatio je hrvatsko glazbeno stvaralaštvo i vrijednim crkvenoglazbenim opusom, pridonijevši razvoju koncertantne sakralne lirike. Naime, autorov senzibilitet liričara i majstora male forme višestruko se i znakovito odrazio i na području crkvene glazbe, kojoj je – iako nije bila u središtu zanimanja onodobnih hrvatskih skladatelja – sâm dao znatan doprinos, stvorivši tridesetak skladbi namijenjenih različitim sastavu. Uz jedinu sačuvanu kratku orguljsku skladbu (Andante pro Ecclesia), sakralni se opus odnosi većinom na popijevke (na latinskom, hrvatskom i njemačkom jeziku): solističke crkvene arije, dvopjeve, češće tropjeve, poneke četveropjeve (Coelestis urbs Jerusalem, O sanctissima), rijetko zborove, a uključuje i dvije sačuvane mise (od triju nominalno poznatih). Jedna među njima, Missa in C, zacijelo najuspjelije, a svakako najsloženije Livadićevo sakralno djelo, poznato u znanstvenim/strukovnim krugovima i među poznavateljima Livadićeve glazbe, ostalo je gotovo jedinom potvrdom skladateljeva sakralnoga opusa koji, međutim, krije opsegom manje, ali vrijedne skladbe.
 
Nasuprot pretežito jednoglasnim i dvoglasnim sakralnim popijevkama prigodnoga karaktera na hrvatskom jeziku, zanimljiviji dio opusa čine skladbe s latinskim tekstom (Bonum est confiteri, In te Domine, Tota pulchra es, Jesu dulcis memoria, O cunctarum feminarum, Coelestis urbs Jerusalem, Salve Sancte Stanislae). Potaknute pjesničkom prozom psalama, himni i antifona, u rasponu od solističkih arija do četveropjeva, skladbe na latinskom jeziku svojom raznovrsnom formalnom, bogatijom glazbenom i vrijednom tekstnom komponentom otkrivaju i vješto usvojene postupke onodobnoga solističkog vokalnog izričaja: s jasnim znacima naglašene melodičnosti kao vodećega iskaza skladateljeva nadahnuća, upućuju na uzore i uporišta u klasicističko-romantičnoj tradiciji, pa tako i na Livadićevu pripadnost krugu “malih” srednjoeuropskih autora.
 
Budući da Livadić nije datirao svoje skladbe, sakralne se popijevke u ovom izdanju navode prema abecednome slijedu naslova naznačenih na autografnim partiturama (ili prema tekstnim incipitima):
 
1. Alma Redemptoris (antifona B. D. Mariji) – mješoviti tropjev (S, A, B) uz org. ad lib. 
2. Ave maris stella – solo sopran uz orgulje i instrumentalni sastav (vl 1, vl 2, vcello)
3. Funda nos in pace – tropjev (T1, T2, B) uz orgulje
4. Gloria (O gloriosa virginum) – tenor uz violinu i orgulje
5. Graduale in Festo S. Stanislai Martyris (Salve Sancte Stanislae) 
    – tropjev (S, A, B) uz orgulje
6. Graduale (In te Domine) – koncertantni dvopjev (S, A) uz orgulje 
7. Hymnus (Coelestis urbs Jerusalem) – mješoviti četveropjev (S, A, T, B) uz orgulje 
8. Hymnus (Jesu dulcis memoria) – mješoviti tropjev (S, A, B) uz orgulje
9. Hymnus in festo S. Antonii de Padua (En gratulemur hodie) 
    – dvopjev (S, A) uz orgulje
10. Hymnus de S. Maria Virgine (O cunctarum feminarum) – sopran uz orgulje
11. Hymnus de S. Maria Virgine (O cunctarum feminarum) – dvopjev (S, A) uz orgulje
12. Hymnus Tota pulchra – mješoviti tropjev (S, A, B) uz orgulje 
13. Offertorium (Bonum est confiteri) – sopran ili tenor uz orgulje
14. O sanctissima – mješoviti četveropjev (S, A, T, B) a cappella
15. Regina coeli laetare – dvopjev (S, A) uz orgulje
 
 
 
Rozina Palić-Jelavić
Ferdo Wiesner Livadić (1799. – 1879.) obogatio je hrvatsko glazbeno stvaralaštvo vrijednim crkvenoglazbenim opusom, pridonijevši razvoju koncertantne sakralne lirike. Naime, autorov senzibilitet liričara i majstora male forme višestruko se i znakovito odrazio i na području crkvene glazbe, kojoj je – iako nije bila u središtu zanimanja onodobnih hrvatskih skladatelja – sâm dao znatan doprinos, stvorivši tridesetak skladbi namijenjenih različitim sastavu. Uz jedinu sačuvanu kratku orguljsku skladbu (Andante pro Ecclesia), sakralni se opus odnosi većinom na popijevke (na latinskom, hrvatskom i njemačkom jeziku): solističke crkvene arije, dvopjeve, češće tropjeve, poneke četveropjeve (Coelestis urbs Jerusalem, O sanctissima), rijetko zborove, a uključuje i dvije sačuvane mise (od triju nominalno poznatih). Jedna među njima, Missa in C, zacijelo najuspjelije, a svakako najsloženije Livadićevo sakralno djelo, poznato u znanstvenim/strukovnim krugovima i među poznavateljima Livadićeve glazbe, ostalo je gotovo jedinom potvrdom skladateljeva sakralnoga opusa koji, međutim, krije opsegom manje, ali vrijedne skladbe.
 
Nasuprot pretežito jednoglasnim i dvoglasnim sakralnim popijevkama prigodnoga karaktera na hrvatskom jeziku, zanimljiviji dio opusa čine sakralne skladbe s latinskim tekstom (Bonum est confiteri, In te Domine, Tota pulchra es, Jesu dulcis memoria, O cunctarum feminarum, Coelestis urbs Jerusalem, Salve Sancte Stanislae). Potaknute pjesničkom prozom psalama, himni i antifona, u rasponu od solističkih arija do četveropjeva, skladbe na latinskom jeziku svojom raznovrsnom formalnom, bogatijom glazbenom i vrijednom tekstnom komponentom otkrivaju i vješto usvojene postupke onodobnoga solističkog vokalnog izričaja: s jasnim znacima naglašene melodičnosti kao vodećega iskaza skladateljeva nadahnuća, upućuju na uzore i uporišta u klasicističko-romantičnoj tradiciji, pa tako i na Livadićevu pripadnost krugu “malih” srednjoeuropskih autora.
 
Budući da Livadić nije datirao svoje skladbe, sakralne se popijevke u ovom izdanju navode prema abecednome slijedu naslova naznačenih na autografnim partiturama (ili prema tekstnim incipitima):
 
1. Alma Redemptoris (antifona B. D. Mariji) – mješoviti tropjev (S, A, B) uz org. ad lib. 
2. Ave maris stella – solo sopran uz orgulje i instrumentalni sastav (vl 1, vl 2, vcello)
3. Funda nos in pace – tropjev (T1, T2, B) uz orgulje
4. Gloria (O gloriosa virginum) – tenor uz violinu i orgulje
5. Graduale in Festo S. Stanislai Martyris (Salve Sancte Stanislae) 
    – tropjev (S, A, B) uz orgulje
6. Graduale (In te Domine) – koncertantni dvopjev (S, A) uz orgulje 
7. Hymnus (Coelestis urbs Jerusalem) – mješoviti četveropjev (S, A, T, B) uz orgulje 
8. Hymnus (Jesu dulcis memoria) – mješoviti tropjev (S, A, B) uz orgulje
9. Hymnus in festo S. Antonii de Padua (En gratulemur hodie) 
    – dvopjev (S, A) uz orgulje
10. Hymnus de S. Maria Virgine (O cunctarum feminarum) – sopran uz orgulje
11. Hymnus de S. Maria Virgine (O cunctarum feminarum) – dvopjev (S, A) uz orgulje
12. Hymnus Tota pulchra – mješoviti tropjev (S, A, B) uz orgulje 
13. Offertorium (Bonum est confiteri) – sopran ili tenor uz orgulje
14. O sanctissima – mješoviti četveropjev (S, A, T, B) a cappella
15. Regina coeli laetare – dvopjev (S, A) uz orgulje
 
 
 
Rozina Palić-Jelavić
 

»Dodaj u košaricu
Cijena: 180,00 Kn