hr | en

Ljubav i zloba - izvorna opera u 3 čina, glasovirski izvadak

Vatroslav Lisinski

Godina izdanja: 2018

ISMN: 979-0-801350-15-2

Jezik: Hrvatski, engleski

Uvodna riječ Uredništva

 

Izdanje opere Vatroslava Lisinskog Ljubav i zloba Muzičkog informativnog centra Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog prvo je tiskano izdanje partiture ovog antologijskog djela povijesti hrvatske kulture i glazbe. Osim partiture, sastavni dio ovog izdanja čini i glasovirski izvadak koji je skladatelj i dirigent, glavni priređivač ovog izdanja, Mladen Tarbuk učinio prema autografima partiture i glasovirskog izvatka opere Ljubav i zloba koji se čuvaju u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici (signature: Lisinski 1, Lisinski 1d). Za potrebe ovog izdanja konzultiran je i drugi sačuvani glasovirski izvadak opere iz pera Vatroslava Lisinskog koji se čuva u Državnom arhivu u Zagrebu (HR-HD-807 OF - Vatroslav Lisinski, kut. 7, Ljubav i zloba). Didaskalije u ovom izdanju velikim dijelom preuzete su iz autografa glasovirskog izvatka (Lisinski 1d), budući da ih je skladatelj u autograf partiture upisao fragmentarno.

 

Uvodni dio izdanja čine tri teksta:

  1. Ljubav i zloba (1846.), „prva hrvatska nacionalna opera“: mjesto jedinstva, ili mjesto sukoba?muzikologinje Vjere Katalinić o životu i djelu Vatroslava Lisinskog te o povijesnom kontekstu nastanka opere,
  2. Prva hrvatska i druga slavenska opera – kako se o njoj pisalo kroz 170 godina i što u njoj doista piše?,studija priređivača Mladena Tarbuka koja je istovremeno esej, analiza određenih aspekata djela i skup redaktorskih napomena, te
  3. Bilješka o jezičnoj redakcijijezikoslovca Amira Kapetanovića.

 

Izdanje donosi i libreto opere, i to u četiri verzije: 

  1. libreto u suvremenoj jezičnoj redakciji i transkripciji Amira Kapetanovića koji je upisan i u partituri i u glasovirskom izvatku ovog izdanja,
  2. libreto vjerno prenesen iz autografa partiture,
  3. libreto prema izdanju Libreti opera Vatroslava Lisinskog, Matica Hrvatska, Zagreb, 1999., te
  4. prijevod libreta na engleski jezik koji su učinile: Velda Babić i Tanja Bukovčan za diskografsko izdanje Vatroslav Lisinski. Ljubav i zloba (G. A. D. Produkcija d.o.o. i Glazba HRT-a, 2016.).

 

Uredništvo Muzičkog informativnog centra Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog zahvaljuje svim suradnicima (Mladen Tarbuk, Domagoj Kresnik, Vjera Katalinić, Amir Kapetanović), partnerima (Nacionalna i sveučilišna knjižnica – Zbirka muzikalija i audiomaterijala, Državni arhiv u Zagrebu, Hrvatska radiotelevizija, radna jedinica Glazba HRT-a, G. A. D. Produkcija d.o.o.) te podupirateljima (Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Grad Zagreb, Gradski ured za kulturu). Svojim trudom, zalaganjem i potporom oni su omogućili da prva suvremena hrvatska opera napokon ugleda svjetlo dana upravo uoči 200. obljetnice skladateljeva rođenja, što je, vjerujemo, jedinstven i iznimno vrijedan dar koji je Vatroslav Lisinski odavno zaslužio!

 

Uredništvo MIC-a

U Zagrebu, 2018.

»Dodaj u košaricu
Cijena: 150,00 Kn