hr | en

Violinistička večer

Objavljeno: 2006-03-14

U četvrtak, 16. ožujka, 2006. u 20 sati održati violinistička večer klase profesora Gorana Končara. Koncert organizira Hrvatska glazbena mladež u ciklusu Koncerti u Gliptoteci.


violinaGliptoteka HAZU, 16. ožujka, 2006. u 20 sati
VIOLINISTIČKA VEČER
Klasa prof. Gorana Končara, ass. Davor PhilipsJ. S. Bach: Partita Br. 2 d-mol
Allemanda
Gigue
Izvodi: Barbara Polšek


J. S. Bach: Sonata Br. 2 a-mol
Grave
Fuga

N. Paganini: Capriccio op. 1 br. 1
op. 1 br 5

W. A. Mozart: Koncert KV 219 A-dur
Allegro aperto
Izvodi: Ivan Zovko


W. A. Mozart: Koncert KV 216 G-dur
Allegro
Izvodi: Anamarija Milić


J.Brahms: Sonata za violinu i klavir Br. 2 u A-duru
Allegro amabile
Andante tranquillo
Allegretto grazioso
Izvodi: Inga Ulokina


Uz glasovir: Petra Gilming, prof.
Točka br. 4 - uz glasovir Renata Hill, prof.

Nazad