hr | en

Smotra gudača i gitarista 2013.

Objavljeno: 2013-03-07

Smotra gudača i gitarista 2013., u organizaciji 6. odsjeka za gudačke instrumente i gitaru Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, održat će se od 12. do 18. ožujka 2013. godine. Koncerti od utorka do petka, 12. - 15. ožujka, biti će održani u Dvorani Muzičke akademije (Frankopanska 22, F5) u 19 sati, dok je Završni koncert predviđen za ponedjeljak, 18. ožujka 2013. u 20 sati u Hrvatskom glazbenom zavodu. Ulaz je slobodan.


MUZIČKA AKADEMIJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
6. ODSJEK ZA GUDAČKE INSTRUMENTE I GITARU

SMOTRA GUDAČA I GITARISTA 2013.I. KONCERT - utorak, 12. ožujka 2013. u 19.00 sati
                           Dvorana F 5, Frankopanska 221. H. Wieniawsky: Koncertna poloneza u D-duru, op. 4
                                                IVO JUKIĆ, violina, 1. godina

2. J. S. Bach: 2. sonata za violinu solo u a-molu, BWV 1003
                      Andante - Allegro
                                               JASMINA BOIĆ, 2. godina

3. H. Eccles: Sonata za kontrabas i glasovir u g-molu
                      Largo – Allegro con spirito
                                               MARKO RADIĆ, kontrabas, 1. godina

4. J. S. Bach: 1. sonata za violinu solo u g-molu BWV 1001
                       Fuga
                                               SVEN MARKOVIĆ, violina, 3. godina
 
5. N. Paganini: Capriccio broj 1 iz op. 1
                                               LUKA SOFTIĆ, violina, 3. godina

6. C. Forsyth: Koncert za violu i orkestar u g-molu
                        Appassionato – Allegro con spirito
                                               MARTA HAVLIČEK, viola, 4. godina                                                        

7. P. Dešpalj: Guslački hir br. 1 za violinu solo
                                               MARGARETA KUNJKO, violina, 4. godina

8. W. A. Mozart: Koncert za violinu i orkestar u A-duru, KV 219
                             Adagio
                                                DUBRAVKA BALENT, violina, 5. godina

9. R. Vaughan Williams: Romanca za violu i glasovir
                                                IVA ŠTEFANČIĆ, viola, 5. godina

10. H. Wieniawsky: Koncertna poloneza br. 2 u A-duru
                                               DRAGAN MARINKOVIĆ, violina, 1. godina
    
**stanka**


11. F. Lhotka: Žetelačka za violinu i glasovir
                                               MATEA KUVAČIĆ, violina, 4. godina

12. A. Mišek: 2. sonata za kontrabas i glasovir u e-molu, op. 6
                       Allegro con spirito
                                               STJEPAN HORVAT, kontrabas, 5. godina

13. J. S. Bach: 2. sonata za violinu solo u a-molu, BWV 1003
                        Andante – Allegro
                                               ANA VLAINIĆ, violina, 5. godina

14. J. S. Bach/Z. Kodlay: Kromatska fantazija za violu i glasovir
                                               MAGDA SKARAMUCA, viola, 5. godina

15. J. Brahms: (transcr. V. Dešpalj): Sonatni stavak
                                               VID VELJAK, violončelo, 2. godina

16. S. Prokofjev: 2. sonata za violinu i glasovir, op. 94a
                            Moderato
                                                MARICA VILIBIĆ, violina, 5. godina

17. I. Josipović: Amfore
                                                IVOR HORVATIĆ, gitara, 3. godina

18. G. Rossini: Une larme (suza) za violončelo i glasovir
                                                LATICA ANIĆ, violončelo, 3. godina
Uz glasovir: v. kor. Petra Gilming (1); v. kor. Srebrenka Poljak (8, 10, 11, 15, 16, 18); kor. Tibor Naglić (3, 6, 9, 12, 14)

Nastavnici: doc. Davor Philips/ass. Marco Graziani (1, 2, 4, 5, 7, 13); doc. Nikša Bobetko (3, 12); doc. Susanna Yoko Henkel (10); doc. Krešimir Petar Pustički (6, 9, 14); doc. Ivan Novinc (8); red. prof. Maja Dešpalj Begović (11, 16); red. prof. Valter Dešpalj (15, 18); ass. Krešimir Bedek/red. prof. Darko Petrinjak (17)
 


MUZIČKA AKADEMIJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
6. ODSJEK ZA GUDAČKE INSTRUMENTE I GITARU

SMOTRA GUDAČA I GITARISTA 2013.

II. KONCERT - srijeda, 13. ožujka 2013. u 19.00 sati
                           Dvorana F 5, Frankopanska 22


1. L. van Beethoven: 5. sonata za glasovir i violinu u F-duru, Proljetna
                                        Allegro
                                               ANA TOMŠIĆ, violina, 1. godina                    

2. J. Sibelius: Koncert za violinu i orkestar u d-molu
                       Allegro moderato
                                              MARIJA LALOVIĆ, violina, 4. godina

3. L. van Beethoven: Romanca za violinu i glasovir u F-duru, op. 50 (obrada za violu i glasovir)
                                              VIŠESLAV SALOPEK, viola, 2. godina

4. P. de Sarasate: Andaluzijska romanca za violinu i glasovir
                                              ALISA ŠEPIĆ, violina, 1. godina
    
5. H. Wieniawsky: 2. koncert za violinu i orkestar u d-molu
                               Romanca – Andante non troppo
                                             MARINA MUIĆ, violina, 4. godina
 
6. J. S. Bach: 3. suita za violončelo solo u C-duru (obrada za violu solo)
                       Preludium
                                             BIANCA KOSTIĆ, viola, 1. godina

7. C. Saint Saens: Introdukcija i rondo capriccioso
                                            MARTINA FILIPAN, violina, 3. godina

8. P. Hindemith: Sonata za violončelo solo, op. 25, br. 3
                            Mäβig schnell, Gemächlich – Mäβig schnell
                                             PAOLA BRALIĆ, violončelo, 2. godina

9. F. Mendelssohn Bartholdy: Koncert za violinu i orkestar u e-molu, op. 64
                           Allegro molto appassionato
                                             KRISTINA MRČELA, violina, 2. godina

10. R. H. y. Tagell: 1. španjolska suita za violončelo solo
                          Zarabanda – Flamenca
                                             SARA NOVOSELIĆ, violončelo, 2. godina

11. W. A. Mozart: Koncert za violinu i orkestar u u D-duru
                               Allegro
                                              TETIANA LUTSYK, violina, 1. godina
**stanka**

12. Y. Bowen: Sonata za violu i glasovir
                        Allegro moderato
                                             NASTASJA ŠTEFANIĆ, viola, 5. godina

13. P. I. Čajkovski: Vals scherzo op. 14
                                             MONIKA ŠOLMAN, violina, 3. godina

14. R. H. y Tagell: Halucinacije za violončelo solo
                                             IVA MIHALJ, violončelo, 3. godina

15. F. Schubert: Sonata za arpeggione i glasovir
                           Allegro moderato
                                             MARTINA PUSTIČKI, viola, 4. godina

16. C. Saint Saens: Intodukcija i rondo capriccioso op. 23
                                            MARIJA ŠAKOTA, violina, 4. godina

17. F. Parać: Muzika za gitaru
                                            PETAR KVESIĆ, gitara, 3. godina

18. P. Hindemith: Sonata za violu i glasovir, op. 11, br. 4
               Ruhig – Tema s varijacijama, Ruhig und einfach, wie ein Volkslied
                                             GANNA LYSENKO, viola, 4. godina


Uz glasovir: kor. Petra Gilming (1, 2, 4, 5, 7, 13, 16); kor. Tibor Naglić (3, 6, 18); kor. Domagoj Guščić ( 9, 11); kor. Terezija Cukrov (12, 15)

Nastavnici: red. prof. Goran Končar (1, 2, 13, 16); izv. prof. Aleksandar Milošev (3, 6, 18); izv. prof. Marija Ćepulić (4, 5, 7); izv. prof. Krešimir Lazar (8, 10, 14); red. prof. Milan Čunko (12, 15); izv. prof. Orest Shourgot (9, 11); ass. Tomislav Vukšić/red. prof. I. Römer (17)

 


MUZIČKA AKADEMIJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
6. ODSJEK ZA GUDAČKE INSTRUMENTE I GITARU

SMOTRA GUDAČA I GITARISTA 2013.

III. KONCERT - četvrtak, 14. ožujka 2013. u 19.00 sati
                           Dvorana F 5, Frankopanska 221. L. van Beethoven: 1. sonata za glasovir i violinu u D-duru, op. 12
                                   Allegro con brio
                                           KREŠIMIR STOJANOV, violina, 1. godina

2. J. Komarowski: Etida Balada
                                           MIA DUGANDŽIĆ MARIĆ, violina, 2. godina

3. H. Eccles: Sonata u g-molu
                      Largo – Allegro
                                           SONJA JUGO, viola, 1. godina
                                          
      4. E. Lalo: Španjolska simfonija za violinu i orkestar
                         Allegro
                                                  BARBARA UDOVČIĆ, violina, 1. godina

5. O. Messiaen: Tema s varijacijama za violinu i glasovir
                                            ANA BRNARDIĆ, violina, 5. godina

6. J. S. Bach: Sonata u g-molu, BWV 1029
                      Vivace
                                            RUBEN ŠKREBLIN, viola, 3. godina

7. G. Pugnani/F. Kreisler: Praeludium i Allegro
                                            MARTA MESARIĆ, violina, 4. godina

8. C. Franck: Sonata za violinu i glasovir u A-duru
                      Recitativo – Fantasia
                                           IVA VUKIĆ, violina, 5. godina

9. M. Reger: 1. suita za violončelo solo, op. 131c
                     Praeludium
                                           ROMANA BAČIĆ, violončelo, 3. godina

10. C. Saint Saens: Introdukcija i rondo capriciosso
                                           MARTIN POKOS, violina, 4. godina

**stanka**

11. J. S. Bach: 1. sonata za violinu solo u g-molu BWV 1001
                         Adagio
                      ANA SHI YU, violina, Akademija u Vigu (Španjolska)                  
                                               Erasmus razmjena

12. H. Vieuxtemps: Elegija za violu i glasovir
                                           VALENTINA PROTOLIPAC, viola, 4. godina

13. A. Piazzolla: Verano Porteno
                                            HRVOJE ŠENJUG, gitara, 2. godina

14. E. Elgar: Koncert za violončelo i orkestar, op. 85
                     IV. Allegro
                                            ADRIAN PELC, violončelo, 4. godina

15. G. Enesco: Koncertni stavak za violu i glasovir
                                             HELENA PILIPOVIĆ, viola, 4. godina

16. M. Ravel: Tzigane
                                            SAUSAN HUSSEIN, violina, 5. godina   

17. G. Faure: Leptir, op. 77
                                            MATEJ MILOŠEV, violončelo, 4. godina

18. J. Brahms: Scherzo
                                            LORENA MILINA, violina, 5. godina

19. F. Waxmann: Carmen fantazija za violinu i glasovir
                                             CAROLINA BLAŠKOVIĆ, violina, 1. godina  


Uz glasovir: kor. Domagoj Guščić (1, 7, 10, 14, 17, 19); kor. Petra Gilming (2, 5); kor. Tibor Naglić (3, 6, 12, 15); v. kor. Renata Hil (4, 8. 16. 18)

Nastavnici: red. prof. Silvano Kuzmin (1, 7, 10); izv. prof. Marija Ćepulić (2, 5, 11); red. prof. Anđelko Krpan/ass. M. Draušnik (t. 4, 16); doc. Krešimir Petar Pustički (3, 6, 12, 15); izv. prof. Krešimir Lazar (9, 14, 17); ass. Martin Draušnik/red. prof. A. Krpan (8, 18); red. prof. Istvan Römer (13); izv. prof. Orest Shourgot (19)
 


MUZIČKA AKADEMIJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
6. ODSJEK ZA GUDAČKE INSTRUMENTE I GITARU

SMOTRA GUDAČA I GITARISTA 2013.


IV. KONCERT - petak, 15. ožujka 2013. u 19.00 sati
                              Dvorana F 5, Frankopanska 221. H. Wieniawsky: Reverie
                                                       TAJANA ŠKORIĆ, viola, 1. godina

2. H. W. Ernst: Fantazija na teme Rossinijeve opere Otello
                                                            MARTIN KRPAN, violina, 1. godina          

3. P. de Sarasate: Introdukcija i tarantella
                                     MARIJA ŽUPANČIĆ, violina, 2. godina

4. J. N. Hummel: Fantazija za violu i glasovir
                                                     DANIJEL RUŠEC, viola, 2. godina

5. M. Skoryk: Španjolski ples
                                                     HELGA KORBAR, violina, 2. godina
                                                     LOVRE MARUŠIĆ, glasovir, 2. godina
    
6. P. de Sarasate: Ciganski napjevi
                                                   KATARINA KUTNAR, violina, 2. godina

7. G. B. Pergolesi: Sonata Pulcinella za kontrabas i glasovir u G-duru
                                                 DUJE SERDAREVIĆ, kontrabas, 2. godina

8. E. Ysaye: 3. sonata za violinu solo Balada
                                                 ALBERTO SURINA, violina, 2. godina

9. I. Lang: Ples sablasti
                                                DORA MAGANIĆ, violina, 3. godina

10. E. Bloch: Hebrejska suita
                      Rapsodie
                                                SARA PARAĐIKOVIĆ, viola, 2. godina

** stanka **

11. B. Britten: Valcer
                                                ARIANA ŠKRINJAR, violina, 4. godina

12. P. de Sarasate: Ciganski napjevi
                                                ELIZABETA PALIĆ, violina, 5. godina

13. A. Mišek: Sonata za kontrabas i glasovir u A-duru
                       Allegro
                                               IVAN DOMOVIĆ, kontrabas, 4. godina

14. C. Saint Saens: Introdukcija i rondo capriciosso
                                               MARTA BRATKOVIĆ, violina, 5. godina

15. J. Š. Slavenski: Slavenska sonata za violinu i glasovir, op. 5
                                               JELENA ŠIMIĆ, violina, 5. godina

16. S. Koussevitzky: Koncert za kontrabas i orkestar u fis molu, op. 1
                                   Allegro moderato
                                               JURA HERCEG, kontrabas, 3. godina

17. J. Rodrigo: Fandango
                                               JURAJ MAJSTOROVIĆ, gitara, 3. godina

18. G. Enesco: Koncertantni stavak
                                               ŠIMUN KONČIĆ, viola, 4. godinaUz glasovir:  kor. Petra Gilming (1, 4, 10, 18); v. kor. Renata Hil (2, 3, 6, 9, 11, 12, 14, 15); kor. Terezija Cukrov (7, 13, 16)


Nastavnici: Red. prof. Milan Čunko (1, 4, 10, 18); red. prof. Leonid Sorokow (2, 6, 14); red. prof. Anđelko Krpan/ass. Martin Draušnik (3, 9, 11, 12, 15); red. prof. Silvano Kuzmin (5, 8); red. prof. Darko Petrinjak (17); izv. prof. Mario Ivelja (7, 13, 16)


 


MUZIČKA AKADEMIJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
6. ODSJEK ZA GUDAČKE INSTRUMENTE I GITARU


SMOTRA GUDAČA I GITARISTA 2013.


ZAVRŠNI KONCERT

HRVATSKI GLAZBENI ZAVOD
PONEDJELJAK, 18. ožujka 2013.
u 20 sati

 

Nazad