hr | en

Raspisan natječaj za dodjelu Nagrade Dragan Plamenac

Objavljeno: 2013-03-08

Odlukom Upravnog odbora Hrvatskog muzikološkog društva od 2. veljače 2013., temeljem članka 3. Pravilnika o godišnjoj «Nagradi Dragan Plamenac» HMD-a, raspisuje se Natječaj za dodjelu «Nagrade Dragan Plamenac» za 2012. godinu.


Prema članku 2. navedenog Pravilnika:
«Nagradu dodjeljuje HMD najboljem znanstvenom dostignuću, ponajprije vezanom uz hrvatsku glazbenu kulturu, hrvatskog ili inozemnog znanstvenika na području muzikologije, ostvarenom protekle godine. Nagrada se dodjeljuje pojedincu ili skupini znanstvenika za osobito vrijedan objavljeni znanstveni rad, relevantno primijenjeno muzikološko postignuće (muzikološko notno izdanje, nosač zvuka, organizacija simpozija, uredništvo knjige, očuvanje građe i dr.) ili za životno djelo.»

Uvjeti za dodjelu Nagrade:

    Prema čl. 4: Prijedloge za Nagradu ne može davati autor za vlastito ostvarenje.
    Prema čl. 7: Prijedlozi za dodjelu Nagrade moraju biti pismeno obrazloženi.
    Prema čl. 8: Prijedlog za dodjelu Nagrade mora sadržavati: područje djelatnosti za koje se predlaže Nagrada, opis i obrazloženje znanstvenog (muzikološkog) ostvarenja te ostalu raspoloživu dokumentaciju (knjige, muzikološka notna izdanja, nosače zvuka i druge objavljene materijale).

Rok za podnošenje prijava: 22. veljače do 22. ožujka 2013. na adresu HMD-a, Opatička 18, 10000 Zagreb. Prijave za godišnju nagradu moraju sadržavati djelo za koje se predlaže nagrada te obrazloženje.

Druge obavijesti:
Prema čl. 9: Nagrada se dodjeljuje u obliku povelje i novčanog iznosa.

Poziva se članstvo da podnese svoje prijedloge u predviđenom roku i u skladu s iznesenim uvjetima.

Za HMD:
Dr. Vjera Katalinić, predsjednica, v.r.
(vrijedi kao potpis)
 

Nazad