hr | en

Pijanist Bartolomej Stanković ponovno u Lipiku

Objavljeno: 2014-12-11

Izvrsni mladi bosansko hercegovački pijanist Bartolomej Stanković nastupa na četvrtom redovitom koncertu osme koncertne sezone u Lipiku. U subotu 13. prosinca u dvorani Multikulturalnog centra Lipik održati će koncert pod nazivom „Balade i sonate“. U prvom djelu koncerta uz hrvatske skladatelje premijerno će izvesti i dvije skladbe bosansko hercegovačkih skladatelja Asima Horozića i Samira Fejzića. Drugi dio koncerta posvećen je pjesniku klavira Frederiku Chopinu. Koncert počinje u 20 sati.


Program:
KREŠIMIR SELETKOVIĆ:
Neurosis

ASIM HOROZIĆ:
Sonata
Allegro Moderato – Moderato - Allegro

BLAGOJE BERSA:
Balada u d-molu, op. 65

SAMIR FEJZIĆ:
Toccata

********

FRÉDÉRIC CHOPIN:
Etida u c-molu, op.10 br.12 „Revolucionarna“

FRÉDÉRIC CHOPIN:
Balada u g-molu, br. 1, op. 23

FRÉDÉRIC CHOPIN:
Nocturno u Es-duru, op.9 br.2

FRÉDÉRIC CHOPIN:
Poloneza u As-duru op.53 „Herojska“

Bartolomej STANKOVIĆ magistrirao je klavir u klasi prof. Pavice Gvozdić na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, te završio postdiplomski studij na pijanističkoj akademiji Steinway Academy u Veroni u klasi Federica Gianella. Klavir je počeo učiti 1997.  u klasi prof. Bahrije Šabanović u ŠOMO „Avdo Smajlović“ u Visokom, gdje je trenutno zaposlen kao nastavnik klavira. U Sarajevu je završio Srednju muzičku školu Sarajevo, u klasi prof. Angeline Bojović-Pap. Dobitnik je niza nagrada i priznanja, od kojih se izdvaja Rektorova nagrada Sveučilišta u Zagrebu za projekt „KLAVIR – kroz historiju i građu“  Usavršavao se na seminarima kod eminentnih klavirskih pedagoga kao što su Andrej Pisarev, Grigory Gruzman, Naum Grubert, Peter Eicher, Jan J. von Armin, Arsen Čarkić, Jelena Pavić, Gregor Vidović i Andrea Dindo. Nastupao u ciklusu Virtuoso i na koncertima zaklade Musik&Jugend iz Liechtensteina, te održao solističke koncerte u Hrvatskoj, Sloveniji, Italiji i BiH. Svirao na festivalima Samoborska Glazbena Jesen, Dani Milka Kelemena u Slatini, Novaljsko Glazbeno ljeto, Visočko ljeto. Nastupao uz Dubrovački simfonijski orkestar, te na koncertima HRProjekta – promocije savremeni hrvatskih kompozitora. Organizirao tematske koncerte „Muzičko putovanje kroz stilske epohe“, „Debussy u Visokom“ i „Veličanstveni Bach“, „Ludwig van Beethoven Patetična sonata“, a 2013. predstavljao BiH na 27. Muzičkom biennalu u Zagrebu s kompozicijom Avde Smailovića „Metamorfoze“.
-----------------------------------------------------------------------------
Organizator koncerta: Tilia-Udruga za promicanje kulture i kulturne baštine, Lipik.
www.tilia.hr
 

Nazad